Zespół Gałkowianie

Zespół śpiewaczy "GAŁKOWIANIE" powstał w lipcu 2008 roku popd kierunkiem Teresy CHMIELECKIEJ.
Od samego początku dzięki uprzejmości i przychylności księdza Sławomira OCHOCKIEGO, proboszcza
parafii pw. Swietej Trójcy w Gałkowie Dużym, próby prowadzone są w sali budynku parafialnego w
każdy wtorek o godz 16 - tej.
Zaangażowanie członków zespołu, osiagnięty poziom artystyczny repartuaru spowodował mozliwy udział
w koncertach, spotkaniach uroczystościach dla społeczności gałkowskiej, na terenie gminy Koluszki,
Łodzi, powiatu, województwa.
Debiutem był występ z okazji 88 rocznicy Bitwy Warszawskiej (15.VIII.2008 r.) i we wrzesniu 2008 r.
na dożynkach parafialnych w Gałkowie Dużym. Piosenki te, jak: "Hej tam od Gałkowa", "Płynęły rybecki",
"Ta nasza wioseczka" są nawazniejszymi piosenkami ludowymi Zespołu. Oprócz przyśpiewek i piosenek
ludowych repertuar Zespołu rozszerzył się o pieśni religijne, patriotyczne, biesiadne. Pozwoliło to na
występy w uroczystościach Kół Gospodyń Wiejskich, Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, Miejskiego Ośrodka
Kultury w Koluszkach oraz uroczystościach kościelnych w Gałkowie Dużym i w parafiach na terenie
Dekanatu Koluszki, a także na Dożynkach Archidiecezjalnych w Łodzi, dla członków z Kół Emerytów,
Rencistów i Inwalidów z okazji Światowego Dnia Inwalidy w kwietniu oraz Miesiąca Seniora, który
obchodzony jest we wrześniu, jak również na spotkaniach wigilijnych i wielkanocnych i innych.
Niektórzy członkowie Zespołu śpiewali w świątyniach Francji (Lourdes, La Salette, Lyon w Paryżu),
na Litwie (w kapilcy w Ostrej Bramie w Wilnie oraz Kownie), Izraelu (Jerozolima, Betlejem, Kana
Galilejska) oi na UIkrainie (Lwów, Krzemieniec).
W kwoietniu 2009 roku biorąc udział w Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniora w Kouszkach zespół
zdobył III miejsce, a w 2010 r. - I miejsce,2011 - III nagrodę.
Wielokrotnie występy nagradzane są przez zgromadzoną publiczność owacjami na stojąco, co jest
największą nagrodą, m.in. gorący aplauz wzbudził występ "Gałkowian" podczas :carnavalli" w Łodzi
w 2009 roku i 2010 roku.
W ubiegłym i bieżącym roku 2012 Zespół brał udział w Dniach Reymonta prezentując piosenki ludowe
mieszkańcom Łodzi. Podczas Gali Piosenki Biesiadnej w Ozorkowie w 2010 roku Zespół otrzymał nagrdę
za udział, w Międzypowiatowym Przeglądzie Kapel Ludowych i Zespołów Spiewaczych w 2011 r. - I nagrodę.
W pażdzierniku 2011 r. w Przeglądzie "Biesiada pod Złootym Liściem" w Łasku zajął I miejsce.
Dzięki temu wzmianki o zespole oraz zdjęcia z fragmentów występów pojawiły się kilkakrotnie na łamach
prasy koluszkowskiej, łódzkiej i katolickiej oraz w telewizji. Zespół cały czas bierze udział we
wszystkich uroczystościach naszej Parafii, w impreazach kulturalnych na terenie społeczności Gałkowskiej,
w mieście i gminie Koluszki oraz daje się zauważyć na terenie powiatu i województwa łodzkiego, a także
za granicą kraju.
W 2012 r. za uświetnienie obchodów V Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego Zespół dostał Dyplom Uznania
od Starosty Łódzkiego Piotra Busiakiewicza. Za kultywowanie Tradycji Ludowych, w prezentacji rekodzieła
ludowego podczas VI Powiatowej Wystawie Stołó Wielkanocnych w Grodzisku gm. Rzgów Dyrektor
Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach - Barbara Giinther wręczyła Dyplom i nagrodę
pani Jdwidze Biskupskiej (członkini naszaeo zespołu).
Zespół wystepuje w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Zapomnianej w Wisniowej Górze otrzymując pamiątki
uczestnictwa w postaci "Statuetki", w "Dniach Gałkówka", "Dniach KOluszek".
Od samego początku zespołowi towarzyszy kapela ludowa. Na początku akompaniował zespołowi muzyk -
pan Paweł Lange. Wkrótce po nim kierownictwo kapeli przejął pan Antoni Kopania, który zmarł
niespodziewanie w marcu 2012 roku. Próby prowadzone były z pozostałymi członkami kapeli pod batutą
pana Jerzego Żabczyńskiego (akordeon). Od maja 2012 roku do składu kapeli dołączył pan Wiesław Piwowarski,
któryy z ogromną pasją i zaangazowaniem gra na akordeonie. W skład kapeli wchodziły instrumenty:
dwa akordeony, skrzypce, klarnet, bębenek ludowy.
Obecnie ze względu na stan zdrowia odszedł pan Władysław Mazur, który grał na skrzypcach. Na pozostałych
instrumentach grają - pan Kazimierz Pichola na klarnecie i pan Stanisław Bernaciński na bębenku ludowym.
Razem z kapelą Zespół liczy 22 osoby.
Ostatnio koncertowaliśmy z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości - w kościele parafialnym
w Gałkowie Dużym i Kaletniku oraz w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej "Wspominając Jana Pawła II"
w kosciele Gałkowa Dużego, w Kaletniku, w Koluszkach. Wystąpienie było przyjęte z ogromną wrażliwością
obecnej publiczności.
Obecnie Zespół przygotowuje kolędy i pastorałki pochodzące z XVIII i XX w. - mało znane polskie kolędy
("Betlejemskie pole śpi", "Grudniowe noce", "Maleńka przyszła miłość") - są one piękne i wypełnione
głęboką treścią, jak np. "Nie było miejsca dla Ciebie".
Kolędy zaprezentowane będą w okresie Bożonarodzeniowym.
autor: Teresa Chmielecka


Wykonanie: www.sim-komp.pl | Na silniku windu.org