Koło Inteligencji Katolickiej

  Koło Inteligencji Katolickiej przy Parafii Św. trójcy w Gałkowie powstało w 1995r. z inicjatywy Pani mgr Zofii Kulińskiej Wilczek - wieloletniej nauczycielki, będącej już wówczas na emeryturze. Po śmierci założycielki, od 2003r. kierował kołem Pan dr Andrzej Łuczak - pracownik naukowy Politechniki Łódzkiej, a z zamiłowania badacz dziejów Gałkówka i okolic, poszukiwacz zabytków kultury i chrześcijańskich korzeni Polski. Pan Łuczak nadawał charakter spotkaniom i kierunkowi działań.
 
Tematyka spotkań, od początku istnienia Koła jest różnorodna. Są to np. rozmowy związane z lekturami takich książek jak:
     - "Pamięć i tożsamość" - Jan Paweł II
     - "Ksiądz Józef Tishner" - Wojciech Bonowicz
     - "Światłość Świata" - Benedykt XVI w rozmowie z Peterem Seewaldem.
Dzięki biograficznej książce o znanym emerycie - ojcu Piotrze Roztworowskim członkowie Koła poznali lepiej zakony pustelników i ich znaczenie począwszy od XI wieku
aż do czasów współczesnych. Kilka spotkań w 2009 roku poświęcone były ukazaniu bagactwa i obyczajów zwiazanych z obchodami Świat kościelnych, jak np. Adwent w liturgii i tradycji polskiej, czy tzw "Gody" obejmujące 12 dni od 25 grudnia do 5 stycznia. Pan dr Łuczak na jednym z zebrań przedstawił sylwetkę Świątobliwego Prymasa żyjącego w XVIIw. - Jana Wężyka, Na innym spotkaniu podzielił się wynikami swoich badań dotyczących dziejów parafii i zabytków znajdujacych się w Kościele, a więc tryptyku z XVIIw. i drewnianego barokowego krucyfiksu.
 
  Ważnymi gośćmi na zebraniach byli między innymi: ks. Dąbrowski - ceniony archiwista, ks. Andrzej Perzyński, ks. Stanisław Banach i ks. Andrzej Świątczak.
 
  KIK organizuje też pielgrzymki ważne dla umocnienia wiary. Taką była niewatpliwie pielgrzymka do rodzinnego domu Św. Siostry Faustyny w Głogowcu i do kościoła w Świnicach, gdzie znajduja się relikwie Świętej. Członkowie Koła uczestniczyli także w pielgrzymkach do Rzymu, Ziemi Św czy Lourdes. W kraju odwiedzono pomniki polskich chrześcijańskich korzeni - XI-wieczną kolegiatę w Tumie pod Łęczycą i piekny barokowy kosciół w Poświętnym, którego historię opowiedział jeden z zakonników (filipin), który opiekuję się świątynią.

  Znajomość wielowiekowej chrześcijańskiej kultury członkowie Koła pogłębiali dzięki zapoznaniu się z prezentowanymi przez Pana dr Łuczaka zabytkowymi, liczącymi wiele lat, a nawet kilka wieków modlitewnikami, przekładami Pisma Św, starodrukami. Pan Andrzej - niestrudzony poszukiwacz - zdobywał je gdzieś w antykwariatach, czy nawet na targowiskach. Pan Andrzej zasłużył się znacząco w funkcjonowanie KIK-u. Odszedł 26.07.2010r.

  Dzięki życzliwej pomocy księdza Proboszcza- Kanonika Sławomira Ochockiego, Koło Inteligencji Katolickiej kontunułuje działalność.

  Uczestnictwo w takich spotkaniach pogłębia poczucie współnoty parafianlnej i wiedzę o ziemi, z która jesteśmy związani.
 
   Spotkania Koła Inteligencji Katolickiej odbywają się w każda trzecią niedzielę miesiąca po wieczorowej mszy świętej.
Zebrania maja charkter otwarty, mile widziani są wszyscy, którzy mają ochotę przyjść i spędzić czas w przyjemniej towarzyskiej atmosferze.
Spotkania te nie mają sztywnych, ustalonych z góry ram i dają możliwość wypowiadania się każdemu na różne tematy, a także szukania odpowiedzi na pytania, które przecież każdy z nas sobie zadaje.
 


Wykonanie: www.sim-komp.pl | Na silniku windu.org