Koła Żywego Różańca

"Stowarzyszenie Żywego Różańca zostało założone w 1826 roku przez Marię Paulinę Jaricot (1799-1862) w Lyonie. Paulina zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później „żywymi różami”. Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiali codziennie cały różaniec. Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca było według Założycielki wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła. Wkrótce papież Grzegorz XVI wydał dokument „breve” zatwierdzający stowarzyszenie. Żywy Różaniec w krótkim czasie rozprzestrzenił się w całej Francji, a następnie na świecie. W roku 1831 Paulina Jaricot napisała: "Liczba odmawiających dziesiątek różańca rośnie z niewiarygodną szybkością we Włoszech, Szwajcarii, Belgii, Anglii i wielu regionach Ameryki. (...) Wszędzie, gdzie tworzą się piętnastki, można zauważyć nie notowane wcześniej umacnianie się dobra". Papież Jan Paweł II w 25. roku swojego pontyfikatu (16.X.2002 r.) wydał list apostolski pt. „Różaniec Dziewicy Maryi” i ogłosił Rok Różańca (X. 2002 - X.2003 r.). Wprowadził także nową część różańca świętego, tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa. Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, czyli żywe róże składają się z 20 osób."
W parafii Świętej Trójcy działa 5 Kół Żywego Różańca. Każde Koło liczy 20 osób. W parafi jest również Rodzina Różańcowa licząca 45 osób.

1. Koło Różańcowe pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski prowadzi zelatorka Marianna Słowińska - Gałków Mały
2. Koło Różańcowe pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej prowadzi zelatorka Marianna Rzetecka - Gałków Mały
3. Koło Różańcowe pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej prowadzi zelatorka Kazimiera Grzegorek - Gałków Duży
4. Koło Różańcowe pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej prowadzi zelatorka Marianna Wójcik - Gałków Kolonia
5. Koło Różańcowe pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy prowadzi zelatorka Bogumiła Janiec - Borowa

Spotkania z proboszczem odbywają się w co trzecią niedzielę miesiąca. Na spotkniach odbywa się wymiana Tajemnic Różańca Świętego oraz odmawiany jest Różaniec.
Główne intencje modlitw to:
- rychła kanonizacja Błogosławionego Ojca Św. Jana Pawła II,
- w intencji obecnego ojca Świetego Benedykta XVI, biskupów i wszystkich kapłanów,
- za ojczyznę oraz pokój na świecie.
Na spotkaniach członkinie dzielą się dobrym słowem, wzajemnie pomagają, jednoczą się i ubogacają duchowo.
Zamawiane są msze św. w intencjach za żywych i zmarłych czcicieli Różańca Św.

Różaniec Święty przypomina najważniejsze wydarzenia z życia Jesusa i Jego Matki.

"Różaniec to skarb, który trzeba odkryć" - Jan Paweł II


Wykonanie: www.sim-komp.pl | Na silniku windu.org