LSO - Ministranci

LSO - Liturgiczna Służba Ołtarza
"Słowo „ministrant" pochodzi z języka łacińskiego " ministrare" i oznacza "służyć, pomagać". Ministrant służy kapłanowi i ludowi Bożemu, a przez to służy samemu Bogu. Chociaż chłopcom bardziej odpowiadają mundury niż suknie, to ministranci chętnie wkładają na siebie bielutkie komże, by na oczach zgromadzonych w kościele wiernych dostojnie spełniać swoje funkcje. Ministrant powinien być wzorem dla swojego otoczenia, którym jest jego klasa, podwórko, a co najważniejsze jego najbliższa rodzina. Musi poświęcić swój czas na to, aby służyć Panu Bogu. Zanim jednak zostanie dopuszczony do służby przy ołtarzu, musi być odpowiednio przygotowany do tego wielkiego wydarzenia."


W naszej parafii służy Panu z weselem:

1.    Rafał Rusiecki
2.    Michał Kabat
3.    Krzysztof Lisiecki
4.    Stanisław Lisiecki
5.    Arkadiusz Adamocha
6.    Rafał Turek
7.    Mateusz Dobrowolski
8.    Jan Łyszkowicz
9.    Wojciech Frączkowski
10.    Stanisław Frączkowski
11.    Rafał Kozłowski
12.    Ireneusz Samiec
13.    Jakub Florczak
14.    Wojciech Łyszkowicz
15.    Tomasz Tomczyński
16.    Ignacy Dąbrowski
17.    Krzysztof Czapnik
18.    Hubert Czapnik
19.    Bartłomiej Janicki
20.    Wojciech Dobrowolski
21.    Adrian Brzeziński

Spotkania ministrantów na salce odbywają się każdą sobotę od godz. 15 oo.

Bardzo wielu świętych było ministrantami. Służyli oni wiernie Chrystusowi i dzisiaj są patronami ministranów.

Każdy z nich osiągnął doskonałość dzięki:
- pracowitości
- sumienności
- gorliwości
- żarliwej modlitwie
- codziennemu naśladowaniu Chrystusa

Do patronów ministrantów należy:
św. Tarsycjusz - męczennik rzymski III wiek
św. Stanisław Kostka - XVI wiek (Polska)
św. Alojzy Gonzaga - XVI wiek (Włochy)
św. Jan Berchmans - XVII wiek (Belgia)
św. Dominik Savio - XIX wiek (Włochy)

Nasi patronowie uczą nas, że Jezus każdego zaprasza na drogę do świętości!STOPNIE FORMACJI MINISTRANCKIEJ

Aspirant
Pierwszy stopień, który trwa 7 miesięcy. Podczas tego czasu aspirat poznaje podstawy liturgii oraz życia we wspólnocie ministranckiej. Podczas liturgii i nabożeństw nie zakłada jeszcze komży.
 
Kandydat
Okres 1 roku, w którym pogłębia on wiedzę o roku liturgicznym, używanych szatach i naczyniach liturgicznych. Poznaje dokładniej liturgię i uczy się służenia Bogu. Szatą liturgiczną jest komża.
 
Choralista
Najważniejszą funkcją choralisty jest dawanie znaków dzwonkami. Czyni to podczas wyjścia z zakrystii, trzykrotnie dzwoniąc dzwonkiem, który wisi przy drzwiach zakrystii. Oprócz tego uderza w gong i dzwoni dzwonkami podczas Przeistoczenia. W czasie formacji choralista uczy się śpiewu oraz odpowiedzi na wezwania kapłana podczas Mszy Świętej.
 
Ministrant Ołtarza
Najważniejszym zadaniem ministranta ołtarza jest służenie kapłanowi przez przynoszenie i podawanie darów oraz wcześniejsze ich przygotowanie. Dlatego też na zbiórkach formacyjnych poznaje wszystkie naczynia oraz szaty liturgiczne. Troszczy się również o to, aby były one otoczone wielkim szacunkiem.
 
Ministrant Światła
Do obowiązków ministrantów światła należy noszenie świec (akolitek) podczas procesji oraz w uroczystych Mszach Świętych.
 
„Posługa ministranta światła ma nie tylko aspekt praktyczny, jak oświetlanie i nadawanie bardziej uroczystego charakteru liturgii. Ma ona także wymiar symboliczny i teologiczny, zawarte są w niej bowiem dwa znaki. Ministranta niosący świece w świecznikach (akolitki) wskazuje nam na Chrystusa i na Jego światło obecne w nas. "Dwa znaki światła zrodziły się ze słów Chrystusa: Ja jestem światłem świata oraz Wy jesteście światłem świata. Istnieje ścisły związek międzytymi słowami, ale jest między nimi także istotna różnica. My jesteśmy światłem świata dlatego, że jest w nas światło Chrystusa. On jest Źródłem światła, a my kimś, kto Jego światło nosi w sobie. Prawda ta wyraża się w liturgii w taki sposób, że znak świecy stosowany jest wszędzie tam, gdzie dzieje się główna akcja liturgiczna wskazująca na działanie Chrystusa (procesja wejścia, odczytanie Ewangelii, liturgia ofiary i Komunia święta). Znak pochodni natomiast pojawia się jako symbol włączenia naszej ofiary w ofiarę Chrystusa i obecność Jego ofiary w nas. Dlatego można nieść pochodnie na czele procesji z darami, a potem ministranci, którzy je przynieśli, pozostają z nimi przy ołtarzu w czasie całej modlitwy eucharystycznej"

Ministrant Wody


Ministrant Krzyża
Pełni on zaszczytną funkcję podczas procesji i Drogi Krzyżowej, na których to niesie Krzyż. Szczególnym dniem posługi ministranta Krzyża jest Wielki Piątek, kiedy to podczas Liturgii Męki Pańskiej uroczyście wprowadza Krzyż do kościoła. W procesjach ministrant niesie krzyż pomiędzy ministrantami światła. Gdy przejście jest wąskie pozostaje on pół kroki za ministrantami światła
 
Lektor
Lektor to ministrant zajmujący się czytaniem Słowa Bożego podczas Mszy Świętej. Aby dobrze sprawować swoją funkcję, lektor musi stale poszerzać swoją wiedzę na temat Pisma Świętego celem jak najlepszego zrozumienia przekazywanych treści.
 
Ministrant Kadzidła
Funkcję kadzidła pełni zawsze dwóch ministrantów. Turyferariusz zajmuje się trybularzem (kadzielnicą), podaje go kapłanowi, a także sam okadza Najświętszy Sakrament. Ponadto dba o czystość trybularza. Natomiast nawikulariusz nosi "łódkę", czyli ozdobny pojemnik na ziarenka kadzidła.
 
Ministrant Księgi
 
 
Ceremoniarz
odpowiada za przygotowanie Liturgii i jej poprawny przebieg. Odpowiada bezpośrednio po celebransie za poprawność Liturgii. Musi posiadać dużą wiedzę dotyczącą przepisów liturgicznych. Często jako element ubioru nosi krzyż ceremoniarski nakładany uroczyście przez biskupa. Może pełnić rolę opiekuna parafialnej Służby LiturgicznejWykonanie: www.sim-komp.pl | Na silniku windu.org